Home > Xizmatlar

Strukturali kabel tizimi

Strukturali Bolalar tizimlari (SCS) Strukturali kabel tizim (SMS) korxona axborot tizimining asosidir. Quyidagilarni o'z ichiga oladi: telefon va mahalliy tarmoqlar, tarmoq xavfsizligi tizimi va boshqaruv tizimi va foydalanishni boshqarish, video kuzatish, elektr tarmoqlari To'g'ri ishlab chiqilgan va ishlab chiqilgan lokal tarmoq nafaqat ishonchli ofis ishining kafolati, balki mablag'larni mukammal jalb qilishdir. Zamonaviy

Read More